+47 62 83 71 77

Man - Fre 8.00 - 16.00

Eidskog Montessoriskole, Skillingmarkvegegen 110, 2233 Vestmarka

Eidskog Montessori

Vi er en gratis privatskole med barn fra 1. -7.  trinn og er bygget på Maria Montessoris prinsipper. Vi følger Læreplan for montessoriskolen som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Barnet i sentrum

Vi er opptatt av at hvert enkelt barn blir sett og at de får utviklet seg på sitt nivå. Miljøet vårt er derfor tilpasset barna slik at de får gode forutsetninger for læring. Det er ingen grenser for mye et barn kan strekke og utvikle seg.

Søknadsfristen for neste skoleår er 15. november inneværende år med suppleringsinntak 1. mai. Tilflyttere til Eidskog kommune har anledning til å søke hele året. 

Ta kontakt med oss

Tlf.: 62 83 71 77

Mobil: 41 37 00 10

E-post: post@eidskogmontessoriskole.no

En utdanning for livet. Vi skal ut i verden!​

SØK PÅ LEKSEFRI GRATIS PRIVATSKOLE

Skolemat​

Barna får gratis skolemat fire dager i uka. Alle barna og de voksne sitter i kantina og spiser sammen. Her øver vi på sosial kompetanse og bordskikk.

Uteskole​

Vi bruker nærmiljøet som en del av klasserommet vårt. 1.-5. trinn har en fast uteskoledag i uka med fokus på natur, miljø og sosial kompetanse. De eldste elevenebruker naturen i ulike sammenhenger ved behov.

Aldersblanding​

I en montessoriskole er aldersblanding en viktig del av pedagogikken. Småskolen består av 1.-3. trinn, og Storskolen består av 4.-7. trinn. Barna kan lære av hverandre, og de kan få presentasjoner i små grupper ut i fra sitt nivå uavhengig av alder.

Leksefri​

Vi er en leksefri skole, men det er likevel aktiviteter som barnet kan gjøre hjemme for å fremme god utvikling. Dette kaller vi hjemmearbeid.

NOEN FAKTA​

0
Elever
0
Skoledager
380
Leksetimer
0
Ansatte

Følg oss på sosiale medier​

Vi er på Facebook og Instagram, og der kan dere følge med på stort og smått fra skoledagen vår.