Uteskole

I montessoriskolen snakker vi om «kosmisk utdannelse». Det betyr å oppnå en forståelse for at alt har en sammenheng og at det er en gjensidig avhengighet mellom alt som eksisterer – både i den levende og ikke-levende verdenen.
Vi mennesker har en egen medfødt evne til nysgjerrighet, og med vår hjerne, våre hender og vårt hjerte utforsker vi verden rundt oss.
Hos oss er det forberedte miljøet i klasserommet et sted å forske. Men det store uterommet er best for å virkelig oppleve naturens underverk, og derfor har vi faste uteskoledager for 1.-5.trinn. De eldste har uteskole etter tema og behov.
Ute i naturen forsker vi på nettopp den ikke-levende verden og den levende verdenen. Barna sorterer, klassifiserer og praktiserer. Alle sanser er i bruk, og dermed er mulighetene uendelige. Det vi finner kan vi også sammenligne med materiellet vårt inne i klasserommet.
Uteskolen følger et årshjul som baserer seg på årstidene, og arbeidet som blir gjort ute blir en del av det videre arbeidet inne.
Uteskolen gir elevene en fin mulighet til å bevege seg, til å samarbeide, til å utforske – og ikke minst, til å være i sosial samhandling.