Aldersblandede grupper

Hvorfor har vi aldersblandede grupper i en montessoriskole?
Barnehage og skole har et definert ansvar om å gi barn en moralsk etisk oppdragelse i like stor grad som intellektuell oppdragelse.
Moralsk oppførsel er summen av regler, normer og skikker vi har i et samfunn. Det er noe en stor gruppe mennesker har blitt enige om over lang tid, samtidig som det hele tiden er i forandring og blir forandret. Alle er enige om at en må ha moral, men det er ikke mennesket født med, så det må læres. Vi har nemlig en tendens til å først å fremst tenke på oss selv og så på andre.
En grunnpilar for moralsk oppdragelse er aldersblandede grupper og Montessori la vekt på en spredning i alder på tre år. Dette fordi at det vil være en for stor forskjell i behov i forhold til det tilrettelagte miljøet i et klasserom.
Barn lærer og leker best sammen med barn som er nære de i alder. I den tradisjonelle skolen er det ikke like vanlig med aldersblanding, men det hender de har det i enkelte tidsbegrensede prosjekt.
Hos oss får barna lov til å lære av andre barn og lære bort til andre. Dette er verdifullt og effektivt i forhold til læringsutbytte og det sosiale miljøet.
Å støtte barnet i sin moralske utvikling er ikke noe vi jobber med som et prosjekt en ukes tid, men noe som gjennomsyrer hverdagen vår.