Leksefri skole

Vi er en leksefri skole, men det er likevel aktiviteter som barnet kan gjøre hjemme for å fremme god utvikling. Dette kaller vi hjemmearbeid.
Utvikling foregår 24 timer i døgnet, og læring skjer selv når vi sover. Hjemmearbeid inkluderer alt som hjemmet kan bidra med for å hjelpe barnet til å utvikle potensialet sitt både som individ og som medmenneske. Personlig og sosial læring går hånd i hånd.
Barn har karakteristikker som kjennetegner aldersgruppa, og ut ifra disse karakteristikkene satte Montessori opp hva hun mente var viktig hjemmearbeid:
 • Opparbeide fysisk styrke
Dette kan innebære å delta i idrett, arbeid hjemme som håndarbeid, være mye ute og ha ustrukturert tid, være sammen med venner, besøke steder og lære seg hva slags atferd som er passende i ulike situasjoner (om du er hos bestemor, på biblioteket, på restaurant, på toget m.m.)
 • Behov for å gå utenfor familien
Barn har behov for å høre til, og det kan være i klubber, følge interesser og ha leketid sammen med venner.
 • Moralsk utvikling
Familien er et viktig fellesskap, og man kan snakke om hvordan alle kan bidra i familien og hva slags ansvar vi har ovenfor hverandre. Barnet kan lære konfliktløsningsstrategier i forhold til søskenkrangel og en ikke-voldelig kommunikasjon.
 • Utvikling av forestillingsevnen
Forestillingsevnen kan bl.a. utvikles ved å jobbe med kalender, klokke, dagbøker og planleggingsmøter i familie. Det er fint å lese høyt for barnet, sørge for at barnet leser hver dag, gi barnet naturopplevelser og andre opplevelser, gjøre kunst- og håndverksaktiviteter og reise på turer.
 • Utvikling av empati
Dette kan gjøres ved bl.a. å gi ansvar og kontakt med mange ulike typer mennesker (unge og gamle, venner og fremmede), jobbe med kommunikasjon og diskutere.
 • Heltedyrkelse – barn er tiltrukket av det som er ekstraordinært.
Barnet kan møte ulike helter gjennom fortellinger, lesing, diskusjoner, møter med folk som gjør noe for andre og ikke minst snakke om heltene i sitt eget liv.
 • Utvikling av intellektet og resonneringsevne
La barnet utforske, jobbe med grunnleggende ferdigheter og problemløsning. La barnet ha samlinger av ting og still barna spørsmål.
 • Øve opp evnen til stort arbeid
Dette kan gjøres ved å gå på biblioteket, lese, gjøre kunst- og håndverksaktiviteter, gå ut i naturen og lytte til musikk.
Tips for å få til dette er følgende:
 • La naturen være en læringsarena.
 • Vis en positiv holdning til det å bo i et samfunn.
 • Utvikle hobbyer.
 • Utvikle en vennlig holdning til feil.
 • Dyrk optimisme og håp.
 • Ha mye humor i hverdagen!