+47 62 83 71 77

Man - Fre 8.00 - 16.00

Eidskog Montessoriskole, Skillingmarkvegegen 110, 2233 Vestmarka

SFO

Eidskog Montessoriskole tilbyr SFO for elever fra 1. til 7. klasse. Tildelig av plasser skjer i henhold til vedtekter for SFO. Dette tilbudet er åpent alle dager det er skole. I tillegg opprettes det et SFO-tilbud i ferier hvis det er behov for det. Det er også mulig å kjøpe plass for enkeltdager og enkeltuker.
Randi Heggedal, Anneli Rambøl Granstrøm, Martine Melgaard og Kirsti O. Eriksson jobber på SFO. De tar barna med på aktiviteter som stimulerer barnas naturlige nysgjerrighet og kreativitet. Aktivitetene tar utgangspunkt i og er preget av barnas behov for lek, omsorg og sosial læring.

Åpningstider

06.45 – 08.45 og 14.45 -17.00

Plasstyper

Fra 1. august 2019 tilbys følgende plasstyper:

 • Full plass: før- og etter skoletid.
 • Før skoletid eller etter skoletid
 • Turnusplass: 10 timer pr. uke, disponeres fritt før og/eller etter skoletid.
 • Dagplass: Fast en dag pr.uke

Prisliste

Full plass

kr 2420 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Turnusplass

kr 1685 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Timepris

kr 95 time
 •  

Før skoletid

kr 1895 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Dagplass

kr 440 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Gebyr for sen henting

kr 210 pr
 • påbegynte halvtime

Etter skoletid

kr 2195 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Uke

kr 1250 mnd
 • 10 betalingsmåneder

Søskenmoderasjon

 • 20% for barn nr.2
 • 30% for barn nr.3
(Priser gjelder fra 01.08.2019)

Tilbud i skolens ferier

Foresatte må med en frist på 1 måned gi bindende melding om de ønsker å benytte skolefritidsordningen i skolens høst- og vinterferie. Tilsvarende frist for skolens sommerferie er 1.mai. Tilbudet gjelder elever med fast plass, men er åpent for flere dersom det opprettes et ferietilbud. Det tilbys kun hele uker som plasstype i feriene.
Påmeldingsfrister skoleåret 2019-2020

Høstferie: påmelding innen 9.september

Vinterferie: påmelding innen 17.januar

Sommerferie: påmelding innen 1.mai. 

Søknadsfrist:

15. mars 2020 for opptak til skoleåret 2020/2021.
Så lenge det er ledig kapasitet, er det også fortløpende opptak etter denne datoen.