Vår egen kantine

«Skolen skal være et sted der elevene lever og arbeider sammen med andre, og der en viktig del av elevenes sosiale og moralske utvikling i samhandling med andre finner sted»
(Montessori Norge, læreplan for montessoriskolen, 2020).
Dette gjelder også samlingen rundt et måltid. I tillegg til at elevene får frukt hver dag, så serverer vi mat fire dager i uken i kantina vår. Elevene har rullerende roller som kjøkkentjeneste, og er med på å forberede et brødmåltid. De dekker på og av og serverer pålegg på fat. Èn dag i uka er det en egen gruppe som lager et varmt måltid, dette serveres tradisjonelt på fredager.
Elever og voksne har faste plasser rundt bordene, også her er det aldersblandet. Måltidet er en gyllen anledning til å konversere om smått og stort. Vi øver på å lytte, og gi plass til andre. Et måltid er den gode plassen for å dele hverandres historier i tillegg til å bli gode og mette. I godt selskap kommer også appetitten.